Privacy Policy

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Veebipoe kool.kumafoto.ee isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuma (registrikood 10030746) asukohaga Pärnu 57 Paide , tel 38 38 800 ja e-mail kuma@kuma.ee.
1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
I. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
II. kauba kohaletoimetamise aadress;
III. pangakonto number;
IV. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
V. klienditoe andmed.
2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
I. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
II. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
III. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
IV. Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud andmete töötlejale (Maksekeskus AS). Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuma.
IV. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
V. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
3. Õiguslik alus
I. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
I. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
II. Nimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
III. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
IV. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
I. Isikuandmeid hoitakse Netlife AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
II. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
III. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
IV. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
I. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis (Minu konto->seaded).
7. Nõusoleku tagasivõtmine
I. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
8. Säilitamine
I. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
II. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
III. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
9. Kustutamine
I. Isikuandmete kustutamiseks tuleb kliendid kustutada oma konto ning andmed kustutatakse jäädavalt 30 päeva pärast (Minu konto - >seaded -> Kustuta oma konto).
10. Ülekandmine
I. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
11. Otseturustusteated
I. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
II. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
12. Vaidluste lahendamine
I. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (koolifoto@kuma.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).